Hvordan dyrker vi?


Vi er certificeret økologiske


Vi er inspirerede af en canadisk grøntsagsbonde, Jean Martin Fortier, der producerer grønsager intensivt på 6000 kvm. Han er fader til begrebet market gardening (markedshaven), som betyder at man dyrker intensivt og traktorfrit på faste bede. Faste bede som aldrig bliver pløjet, gør at jorden får en optimal struktur, hvilket understøtter et væld af liv i jorden. Det gør det muligt at så flere rækker i et bed som øger udbyttet per kvm.


En grønsagsproduktion kan dog ikke være andet end en forstyrrelse i økosystemet. Vi behandler jorden så lidt som muligt men i sig selv er det ikke nok. Vi har den holdning at vi skal kompensere for vores produktion ved at plante træer og buske. På lang sigt skal vores produktion være klimaneutral. Vi er allerede i gang med at plante træer og buske omkring vores mark. I foråret 2023 har vi forpagtet en hektar til med det formål at plante flere træer.

Biologisk intensiv 


Da vi arbejder manuelt, behøver vi ikke efterlade plads til traktoren, og kan derfor dyrke afgrøderne intensivt, hvilket giver mindre plads til ukrudt, og reducerer mængden af bar jord.

Reduceret jordbearbejdning


Vi vil forstyrre jorden så lidt som muligt, fordi der er et væld af svampe og orme i jorden. Dette jordliv bidrager til opbygningen af en bedre struktur med plads til vand og forøget luft, hvilket gavner både jordlivets og afgrødernes trivsel. 

Opbygning af humus og lagring af kulstof i jorden


Vi vil arbejde hen imod et system, hvor der altid bliver tilføjet organisk materiale i jorden, enten med kompost eller med levende planter. Vi vil inkludere efterafgrøder i vores produktion, for at fodre jordens mikrobielle liv. Jo mere svampe og mikroorganismeaktivitet der er, jo mere humusdannelse og kulstoflagring. Vi tog jordprøver i 2022 for at måle kulstoffet, og vil gøre det regelmæssigt fra nu af for at se, om vores måde at dyrke grøntsager rent faktisk opbygger jorden. Det vil sige, at vi vil arbejde hen imod et regenerativt landbrug. Læs mere om principper i regenerativ jordbrug her.